Sektorer

Ingemann & Co. har rådgivet virksomheder og organisationer (både private og offentlige) i de fleste sektorer herunder i ikke-prioriteret rækkefølge erhvervsorganisationer, brancheforeninger, banker og finansielle virksomheder, payments industrien, medico & health care, turisme & oplevelsesøkonomi, hoteller & restaurationer, rådgivningsvirksomheder (revision, advokat og øvrige liberale erhverv) og den offentlig sektor (stat, styrelser, regioner, kommuner) samt FMCG-virksomheder.