Interessentanalyse

Et overblik over og godt omdømme hos ens interessenter er helt afgørende, når man som virksomhed eller organisation skal have succes. Viden om, hvad der påvirker omdømmet er tilsvarende vigtigt og forståelse for ens interessentlandskab er vigtig, hvis man fx skal igangsætte et strategiarbejde.

Mange virksomheder og organisationer baserer deres selvopfattelse af deres omdømme på fornemmelser og/eller uformelle samtaler med kunder, medlemmer, leverandører m.fl. Men for at få tilvejebragt en knivskarp analyse af interessenternes syn på jeres virksomhed eller organisation med tilhørende produkter eller services, er det nødvendigt metodemæssigt at gå systematisk, grundigt og ikke mindst objektivt til værks. Der er kort sagt behov for at se på jeres virksomhed eller organisationen udefra.

Ingemann & Co. benytter et unikt mix af kvantitative og kvalitative metoder, når vi gennemfører interessentanalyser. Vi benytter blandt andet e-mailbaserede spørgeskemaer og personlige 1-til-1 interviews baseret på målrettede spørge- og interviewrammer. Vi afdækker ikke blot virksomhedens eller organisationens omdømme, men identificerer også, hvilke konkrete parametre, der har indflydelse på omdømmet, og hvad interessenter forventer af jer i årene fremover.

Med andre ord vil en interessentanalyse fra Ingemann & Co. give jer konkret viden om, hvilke parametre, I skal arbejde med og implementere for at styrke resultaterne – såvel de omdømmemæssige som økonomiske.

Ingemann & Co. tilbyder tillige efterfølgende at medvirke til implementeringen af konklusionerne fra interessentanalysen, hvad enten analysen skal indgå fx i en ny strategi eller bruges som beslutningsgrundlag for konkrete handlingsplaner.