Public Affairs

Virksomheder og organisationer er særdeles afhængige af, at den lovgivning Folketinget vedtager, og de regler, der kommer fra EU-institutionerne, understøtter virksomhederne og organisationerne – og ikke det modsatte.

I den lovgivningsmæssige proces er der næsten lige så mange interesser og holdninger, som der er vælgere, hvilket forklarer, at der ofte gennemføres lovgivning og indføres regler, der er baseret på kompromisser, hvilket igen kan medføre love og regler, der med virksomhedernes øjne, er direkte kontraproduktive. Det er demokratiets spilleregler på godt og ondt.

Til gengæld kan vi i Danmark og EU glæde os over, at demokratiet i en global kontekst giver erhvervslivet særdeles stabile og trygge rammer at drive virksomhed i. Og dertil kommer retten til at gøre sine synspunkter gældende og til at påvirke lovgivere og embedsværk med fakta og oplysning. Kort sagt: Benytte sig af public affairs, eller slet og ret lobby, som et vigtigt værktøj i driften af jeres virksomhed eller organisation.

Ingemann & Co. kan sikre jeres virksomhed eller organisation taletid, dér, hvor det har betydning, og indflydelse på de beslutninger, der har stor værdi for driften og de kommercielle interesser. Vi har et omfattende netværk blandt lovgivere og embedsværk i såvel Danmark som EU.

Ingemann & Co’s metode er afprøvet, struktureret og målrettet, og vi sikrer at I som vores kunder er indforståede med de spilleregler, der gælder, når man vil påvirke lovgivningen. Public Affairs er hårdt og målrettet arbejde med respekt for de vilkår, politikere og embedsfolk arbejder under. Forstår man spillereglerne, har man forudsætningerne for at få indflydelse, og her kan Ingemann & co. hjælpe jer i hele processen.