Strategi

En klog professor sagde engang, at enhver idiot kan udarbejde en strategi, men kun den erfarne og dygtige kan implementere den.

I Ingemann & Co hjælper vi med at udvikle jeres strategi og få den omsat i handling, så det kan mærkes i dagligdagen og aflæses i resultaterne hvad enten der et tale om jeres bundlinje og/eller mål og must-win-battles.

Vores metode er på én gang inkluderende og kompromisløs med respekt for udgangspunktet og fokus på målet. Vi etablerer i samarbejde med ledelsen en mindre styregruppe sammensat af relevante medarbejdere, så vi fra starten sikrer involvering, videndeling og medejerskab. Det sikrer dels, at vigtig viden ikke går tabt i processen eller gode ideer overses, dels bliver den efterfølgende implementering erfaringsmæssigt meget lettere.

Vi udarbejder en detaljeret og realistisk tidsplan, hvor det tydeligt fremgår, hvem i virksomheden eller organisationen, der skal bidrage til strategiarbejdet med hvad og hvor meget. Dette kan måske forekomme indlysende, men alt for mange strategiprocesser tager ofte unødvendig lang tid og trækker på unødvendigt mange ressourcer, fordi styringen ikke er på plads fra starten.

Ingemann & Co. garanterer, at vi leverer det, vi aftaler, og til det tidspunkt, vi aftaler, så I ved, hvornår jeres enten tilpassede eksisterende strategi eller helt nye strategi er klar, og så der er en klar plan for den efterfølgende implementering.