Assistance til Finanstilsyns-godkendelser

Ingemann & Co. kan assistere med at udarbejde ansøgninger til Finanstilsynet til at opnå tilladelser til følgende:

 

  • Tilladelse som betalingsinstitut
  • Tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester
  • Begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester
  • Tilladelse som fondsmæglerselskab
  • Tilladelse som investeringsforvaltningsselskab